Herold Książęcy

Ogłoszenia Herolda: 1-7 XI 2010


Amnestia i abolicja prawna

W minionym tygodniu Książę powołał nowych szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Równych Szans, a także Prefekta Generalnego - naczelnego stróża porządku publicznego w Księstwie. Czytaj dalej


Powołanie nowych urzędników

W minionym tygodniu Książę powołał nowych szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Równych Szans, a także Prefekta Generalnego - naczelnego stróża porządku publicznego w Księstwie. Czytaj dalej


Podpisanie Małej Konstytucji Starosarmacji

W minionym tygodniu Książę powołał nowych szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Równych Szans, a także Prefekta Generalnego - naczelnego stróża porządku publicznego w Księstwie. Czytaj dalej