Biogram Księcia

Książę Piotr II Grzegorz mieszka w Sarmacji od marca 2004 roku. Sarmacki działacz polityczny: regent (2004, 2010), kanclerz (2004), poseł na Sejm (2004), senator (2006-2007, 2010). Współtwórca sarmackiego prawa: kodeksu cywilnego (2004-2010), kodeksu karnego (2006-2010), projektu konstytucji (2006; nie wszedł w życie). Aktywny w wymiarze sprawiedliwości: sędzia, a następnie Prezes Sądu Najwyższego (2004, 2006-2007, 2010).

Współzałożyciel Wandystanu. Mandragor Jutrzenki (2004-2007). Wielokrotny kwiaton Churału Ludowego. Współautor wandejskiego porządku prawnego: konstytucji (2004, 2007), kodeksu karnego (2006). Twórca wandejskich systemów gospodarczych: Cintra I (2005), Cintra II (2007), Cintra III (2008).

Sarmacki i wandejski uczestnik życia gospodarczego. Współwłaściciel (razem z T. Urbanem) Korporacji Innuendo (2004). Współtwórca pierwszej sarmackiej encyklopedii (2004). Autor gry sportowej Super Ququł Fajter: I (2007), II (2008), III (2010). Właściel Cintra Banku (2004), twórca Ludowego Banku Wandystanu (2005). Animator tytułów prasowych: "Tak" Sarmackiego Brukowieca Kulturalnego (2004), Wandei Ludu (2005), Krytyki Pornograficznej (2006). Autor opowiadań: "Jutrzenka" (2006) i "Płonie płomień" (2006).

Uhonorowany tytułami: barona (maj 2004), wicehrabiego (wrzesień 2004) i diuka (maj 2006). Osadzony w ośrodku internowania w Poddębicach (czerwiec 2007) poczasa zamachu stanu Komitetu Ocalenia Narodowego. Uczestnik zjazdów sarmackich (2004, 2005, 2006, 2010). Znany jako Khand (2003; nazwa używanego konta w grze Red Dragon; kraina na południe od Mordoru). Wraz z Tomaszem "Precelikiem" Urbanem patron wandejskiej miejscowości Precelkhanda.

Na tron sarmacki wstąpił 23 października 2010 r.Komentarze

siążę Piotr II Grzegorz mieszka w Sarmacji od marca 2004 roku. Sarmacki działacz polityczny: regent (2004, 2010), kanclerz (2004), poseł na Sejm (2004), senator (2006-2007, 2010). Współtwórca sarmackiego prawa: kodeksu cywilnego (2004-2010), kodeksu karnego (2006-2010), projektu konstytucji (2006; nie wszedł w życie). Aktywny w wymiarze sprawiedliwości: sędzia, a następnie Prezes Sądu Najwyższego (2004, 2006-2007, 2010).