Skład Dworu

 • JKM Piotr II Grzegorz - Książę
 • Leszek kaw. Żółtowski - Marszałek Dworu
 • Calisto diuczessa Kami-Chojnacka - Podkomorzy Koronny
 • Mateusz Qudina - Mostowy Koronny
 • JKW Piotr Mikołaj - Radca Koronny
 • Jack diuk O'Neill - Radca Koronny
 • Matwiej diuk Skarbnikow - Kanclerz Rządu Księstwa
 • Emanuel bnt. Śmigło - Adiutant Księcia
 • Piotr diuk Kościński - Marszałek Szlachty
 • Krzysztof St. M. diuk Konias - Podczaszy Koronny
 • Michał bar. Kiełbasa-Krakowski - Cześnik Koronny
 • Krzysztof bar. Macak - Miecznik Koronny
 • Tomasz Hugo Pac - Leśniczy Koronny